Agilent 280 Zeeman AA

Базирана на чувствителната AC-модулирана Zeeman техника, предоставяща най-добрите граници на откриване, 280Z AA, е с до 8 фиксирани позиции на лампата, предлага най-висока чувствителност, производителност, лекота на работа и водещ в индустрията софтуер в атомната спектроскопия. Инструментът е снабден с GTA 120 Zeeman графитен тръбен атомизатор за по-добра производителност на графитните пещи и се контролира от утвърден Windows базиран софтуер.

  • Усъвършенствани граници на откриване — за откриване на ултра-следови количества, използвайте високо интензивните UltrAA лампи. Не се изисква допълнително захранване.
  • Оптимизирана производителност — контролираната от PC магнитна сила може да варира от 0,1 до 0,8 Tesla; силата на полето остава заключена по време на измерването, минимизирайки ефектите от измененията на мрежовото напрежение.
  • Гъвкавост - Добавете VGA за Zeeman адаптер и техника на хидридно генериране за валидиране на резултатите от Zeeman графитна пещ AA; предлага гъвкавост за анализиране на трудни матрици.
  • Изключителна производителност с дизайн за постоянна температура в клетката
  • Лесно подравняване - изисква се само един източник на светлина.
  • 11-кратно подобрение в точността на корекцията - полиномиалната интерполация осигурява превъзходна точност на конкурентни системи, които използват проста линейна интерполация (bracketing).
  • Разработване на оптимални условия за анализ със SRM Wizard и Tube-Cam - температурата на сушене, пепел и атомизация, модификатори, обеми на впръскване осигуряват висока чувствителност, без смущения.

Изтегли Продуктова брошура и еКНИГА с методи за анализ 


Agilent 200 Series Atomic Absorption Spectrometers

Agilent Atomic Absorption Spectrometers deliver high performance that analysts require while being equally at home in routine labs where reliabiltiy is vital.

Brochures, English, 15 May 2016, 960.36 KB, PDF

 

Flame Atomic Absorption Spectroscopy Method Development ePrimer

This easy-reference e-Primer helps you set up instrumentation and operating conditions for more than 60 elements, with tips for optimal performance.

Brochures, English, 25 May 2017, 2.31 MB, PDF