Agilent 240 FS AAS

Референтен номер: Agilent 240 FS AAS

Agilent  240FS AA  Spectrometer

Agilent 240FS системата пoддържа опцията „Fast sequential”, която позволява множество елементи да бъдат анализирани в бърза последователност, в едно измерване. Системата разполага с автоматичен избор на лампи, програмируемо управление на газа и D2 корекция на фона.

Включва:

240FS спектрометър, интегрирано SIPS захранване и свързващи кабели, стандартна Mark 7 спрей камера, въздух/ацетиленова  горелка.

Desktop PC*, монитор, цветен принтер, SpctrAA  Pro софтуер осигуряващ контрол на системата и обработка на данните.

Сподели