Agilent 240 FS AAS

Референтен номер: Agilent 240 FS AAS

Agilent  240FS AA  Spectrometer

Agilent 240FS системата пoддържа опцията „Fast sequential”, която позволява множество елементи да бъдат анализирани в бърза последователност, в едно измерване. Системата разполага с автоматичен избор на лампи, програмируемо управление на газа и D2 корекция на фона.

Включва:

240FS спектрометър, интегрирано SIPS захранване и свързващи кабели, стандартна Mark 7 спрей камера, въздух/ацетиленова  горелка.

Desktop PC*, монитор, цветен принтер, SpctrAA  Pro софтуер осигуряващ контрол на системата и обработка на данните.

Agilent 240FS системата пoддържа опцията „Fast sequential”, която позволява множество елементи да бъдат анализирани в бърза последователност, в едно измерване. Системата разполага с автоматичен избор на лампи, програмируемо управление на газа и D2 корекция на фона. Системата включва: 240FS спектрометър, интегрирано SIPS захранване и свързващи кабели, стандартна Mark 7 спрей камера, въздух/ацетиленова  горелка. Desktop PC*, монитор, цветен принтер, SpctrAA  Pro софтуер осигуряващ контрол на системата и обработка на данните.

Agilent 200 Series Atomic Absorption Spectrometers

Agilent Atomic Absorption Spectrometers deliver high performance that analysts require while being equally at home in routine labs where reliabiltiy is vital.

Increasing productivity and reducing costs with Fast Sequential mode for flame atomic absorption spectroscopy

Overview of how Fast Sequential mode on the SpectrAA AAS instruments works and the benefits it delivers

Routine Maintenance for Atomic Absorption Spectrophotometers

Presenting the benefits of routine maintenance of atomic absorption spectrophotometers, including general instrument, gas supply, and furnace maintenance.

Сподели