Agilent AdvanceBio MS Spent Media

Колоните Agilent AdvanceBio MS Spent Media са HILIC колони, които осигуряват бързи, чувствителни и възпроизводими разделяния на недериватизирани аминокиселини и полярни метаболити, които се откриват в среда с биопроцесорни клетъчни култури за масспектрометрична детекция.

Заедно с инструментите за течна хроматография от серията InfinityLab и инструментите за масспектрометрия на Agilent, AdvanceBio MS Spent Media осигуряват цялостно решение за анализ чрез spent media.

Анализът AdvanceBio MS Spent Media е ново попълнение към семейството AdvanceBio колони на Agilent, които са създадени като иновативно решение за създаване и характеризиране на биомолекули.