Agilent ADM флоуметър

ADM флоуметри са идеални за измерване на газови потоци с композиционен състав. Тези цифрови флоуметри са лесни за поддръжка - необходимо е до сменяте картриджа веднъж годишно, за да поддържате флоуметъра съвместим. Не е необходимо да изпращате флоуметъра обратно за повторно калибриране, просто поръчайте и подменете картриджа сами. Всеки флоуметър се доставя с калибриран картридж.

  • Ценен инструмент за отстраняване на проблеми с детектора
  • Калибрирайте повторно ежегодно, като замените картриджа със NIST сертифициран картридж за калибриране
  • Измерва газ обемно, премахвайки необходимостта от избор на тип газ
  • Свързва се чрез USB към уеб интерфейс за актуализации и наблюдение
  • OLED екран
  • Конструкция от нови композитни материали