Agilent 990-PRO Micro GC

Информираното вземане на решения изисква непрекъснати, бързи и надеждни аналитични резултати. Agilent 990-PRO Micro GC осигурява непрекъснат мониторинг за точни отговори за контрол на Вашите процеси. 990-PRO обслужва много различни приложения за анализ на индустриален газ - от калоричност на природен газ, състав и/или ароматизанти, състав на газа, замърсители в количества до ppm нива в промишлен газ. Конфигурациите се предлагат с до 4 независимо контролирани GC канала, 990-PRO Micro GC отговаря на най-взискателните и сложни проби с рекордна скорост.

Вградена обработка на данни
Не е необходим оператор на място, тъй като 990-PRO Micro GC следи вашия процес 24/7 и съобщава резултатите от анализа директно, като осигурява оптимални условия и / или последващи действия. Инструмента гарантира цялостна работа - от контрол на GC, събиране на данни, интегриране на данни и трансфер на резултати чрез промишлени комуникационни протоколи като 4-20mA, Modbus, FTP сървър и др.

 

Автономна работа
По време на работа не е необходим външен компютър за управление на 990-PRO Micro GC. 990-PRO е проектиран за онлайн процесна среда, с вградено събиране, интегриране и генериране на данни. Контролира процесите чрез автоматично насочване на дефинирана от потребителя информация към външна система.

 

Вградена интелигентност
Вградената интелигентност следи за състоянието на системата и ви предупреждава за течове. Получавате критична информация за състоянието на инструмента, поддръжката и др.