Agilent 7900 ICP-MS

Agilent 7900 ICP-MS открива ново измерение в ICP-MS с 10 пъти по-голяма матрична толерантност, 10 пъти по-широк динамичен диапазон и 10 пъти по-добър сигнал към шум от добре познатата серия 7700 ICP-MS. 7900 ICP-MS включва най-ефективния режим на колизия с хелий в индустрията за ненадминато отстраняване на смущения, което гарантира високо качество на данните за всяко приложение.

Безпрецедентна матрична толерантност

В исторически план ICP-MS е бил ограничен до проби със съдържание на общи разтворени вещества <0.2%. Стабилната плазма (отношение CeO/Ce <1%) позволява на 7900 ICP-MS лесно да толерира това матрично ниво.
Опцията за въвеждане на тежки матрици (UHMI) позволява рутинно измерване на проби съдържащи до 25% TDS — 100 пъти повече от обичайния лимит и далеч над възможностите на всеки друг ICP-MS.

По-добро определяне на следови количества

Новият интерфейсен дизайн и оптимизирана вакуумна система увеличават преноса на йони, осигурявайки >109 cps/ppm чувствителност при <2% CeO. В допълнение на това новият ортогонален детектор намалява преченията, подобрявайки драстично съотношението сигнал-шум за по-ниски граници на откриване и по-точни измервания при анализите на следови количества.

Най-широкият динамичен обхват от всеки квадруполен ICP-MS 

Новата ортогонална детекторна система (ODS) осигурява до 11 порядъка динамичен обхват от под ppt до процент. Това означава, че можете да анализирате следови количества и макро компоненти в едно измерване, опростявайки разработването на методи и на практика елиминира резултатите извън обхват.

По-бързи анализи на преходни сигнали

По-бързи анализи на преходни сигнали —  използван за приложения като капилярна хроматография, анализи на единични наночастици и лазерна аблация — изискват наличието на инструмент с много кратко време на интеграция. ICP-MS 7900 предлага ултра бърз пренос на данни с 10 000 отделни измервания в секунда.

Практичен дизайн

Всеки компонент на Agilent 7900 ICP-MS е проектиран за производителност и надеждност. Въз основа на дългогодишното технологично лидерство на Agilent в областта на ICP-MS, въплътено в сериите 7700 ICP-MS и 8800 ICP-QQQ, Agilent 7900 e изцяло наново проектиран с оптимизирани всички компоненти, за да отговори на нуждите на натоварените лаборатории днес...и в бъдеще.

7900 ICP-MS Brochure
Innovative technology and a new MassHunter software platform combine to make the Agilent 7900 the world’s most powerful, and most automated quadrupole ICP-MS ever.
Brochures, English, Sep 2016, 1.72 MB, PDF

Measuring Elemental Impurities In Pharmaceutical Materials
Agilent’s workflow solution for implementing an elemental impurities analysis capability in compliance with USP <232>/<233> and ICH Q3D.
Brochures, English, Jul 2017, 1.40 MB, PDF

Critical Factors Affecting Cost-of-Ownership of ICP-MS
The impact of sample throughput and real-world maintenance intervals
Technical Overviews, English, May 2018, 801.19 KB PDF

SDA Compliance for Agilent ICP-MS Systems
Technical Overviews, English, Dec 2017, 274.60 KB, PDF

Сподели