Agilent 5900 ICP-OES

Системата Agilent 5900 SVDV ICP-OES е оптико-емисионен спектрометър, проектиран за много натоварени лаборатории, които се нуждаят от най-доброто решение. Можете да бъдете сигурни, че сте получили правилния резултат, за по-кратко време и с по-ниски разходи за проба от която и да е друга ICP-OES система.

С иновативна оптика, екосистема от вградени сензори, алгоритми и диагностика и напълно оптимизиран за максимално натоварване, 5900 SVDV ICP-OES със сигурност ще Ви даде предимство пред конкуренцията.