Agilent 5110 ICP-OES

Agilent 5110 ICP-OES (VDV) има уникална технология Dichroic Spectral Combiner (DSC), благодарение на която може да се осъществява едновременно аксиално и радиално наблюдение на плазмата и вертикално разположена плазмена горелка. Апаратът съдържа Ешел полихроматор и патентован термично стабилизиран детектор: VistaChip2 CCD за бързо и едновременно определяне на всички дължини на вълните в диапазон от 167 nm до 785 nm. 27 MHz Solid State Радиочестотен генератор с регулируема мощност 700-1500 W със стъпка от 10 W.

5110 ICP-OES работи дори и най-трудните ви проби до 55% по-бързо, използвайки 50% по-малко аргон за анализ.

Конструиран за максимална производителност и надеждност, лесна поддръжка и употреба, той е предназначен да намали до минимум разходите в лабораторията и времето за вашия анализ.

Основни характеристики:

 • Вертикално разположение на плазмата, осигуряващо стабилност и повишена устойчивост на торча и аналитичния сигнал при тежки матрици с високо солево съдържание (25%+). -> До 5х по-дълъг живот на торча.
 • Регистрация на аксиалния и радиален сигнал, даващо възможност за определяне на следови количества и основни елементи, и повишаване на работния обхват.
 • Възможност за надграждане към едновремeнно наблюдение и на двата сигнала (радиален и вертикален) (Тази опция намалява времето за анализ и съкращава разходите (Ar, електричество, време на оператора) с до 50 %).
 • Регистриране на целия спектрален диапазон в едно измерване, съкращавайки времето за анализ на пробата и разходите за газове и електричество.
 • Лесно поставяне и настройка на торча. Поставяне в три прости стъпки, без свързване на газови пътища, настройка на позицията и височината на торча.
 • Съкратен път на пробата между помпата и смесителната камера, намаляващо времето за стабилизация и измерване, като същевременно намалява и разхода на проба и газ.
 • Автоматична самонастройка на пулверизационния поток.
 • Температурно стабилизирана оптична система с Ешел полихроматор, без подвижни части, осигуряващ надежден и стабилен резултат.
 • Електронна система за контрол на всички газови потоци.
 • Свръх бърз термично стабилизиран детектор с бариерни филтри за предпазване от претоварване между съседни елементи.
 • С размери само 80 х 75 см той пести ценно място в лабораторията.
 • Множество от аксесоари (хидридни системи, автоматични инжектори, системи за бързо промиване, специфични за матрицата торчове, смесителни камери и пулверизатори).
 • Интуитивен софтуер с интерактивни самоучители за работа с уреда и рутинна профилактика.
 • Усъвършенствана система за полуколичествен анализ, даваща бърз и точен резултат за секунди.
 • Специализиран панел за диагностика и мониторинг на параметрите на уреда, даващ бърз и лесен отговор при възникнали проблеми.
 • Възможност за надграждане с вградени клапани за дискретно подаване на пробата, спестяващи до над 50% време и разходи в лабораторията.