Agilent микроплаки с 384 гнезда

Микроплаките на Agilent са налични в бяло за най-добра възпроизводимост от гнездо до гнездо, или в черно - за най-ниските нива на фоновия сигнал. И двата типа имат високи свързващи повърхности, които свързват средни и големи биомолекули (по-големи от 10 kDa), които имат хидрофобни и / или йонни групи. Тези микроплаки се препоръчват за аксесоара за четене на микроплаки Cary Eclipse.