Agilent 1220 Infinity II LC

Рутинна аналитична течна хроматография с най-ниските разходи за притежание.

Agilent 1220 Infinity II LC е интегрирана система, подходяща за рутинни HPLC и UHPLC анализи в аналитичните лаборатории по осигуряване и контрол на качеството (QA/QC). Въз основа на доказаната технология на серията Agilent InfinityLab LC, високото качество и високата производителност на системата Ви помагат да постигнете максимална възвращаемост на инвестициите и най-ниски разходи за притежание от първия ден.  Можете да избирате измежду четири достъпни конфигурации "всичко в едно", докато възможносите за надстройване Ви позволяват да променяте системата, спрямо вашите нужди. Опцията "walk-up" превръщат 1220 Infinity II LC в перфектния LC или LC/MS за среда с множество потребители. Почти всеки модул от InfinityLab серията може да бъде свързан, за да ви даде максимална гъвкавост.

 

Колони 
Консумативи
Софтуер

    

 • Оптимизиран за ежедневна продуктивност - изключителна точност и превъзходна прецизност за рутинните анализи.
 • Напълно съвместим с всички регулаторни изисквания за LC приложения.
 • Водещи в индустрията качество и дълъг живот - част от доверената и надеждна серия InfinityLab.
 • Бързо и безпроблемно стартиране - всяка система е фабрично тествана в завършена конфигурация.
 • Гъвкaвoст - "всичко в едно" конфигурациите включват изократна или градиентна помпа, ръчнен или автоматичен инжектор, колонен термостат и UV/VIS детектори с променлива дължина на вълната или с диодна матрица.
 • Подготвен за бъдещето - надстройте системата си с допълнителни хардуерни модули като InfinityLab LC серия - рефрактометричен, флуоресцентен или изпаряващ детектор с разсейване на светлината (ELSD), както и серия единични квадруполи от серията Agilent 6100.
 • Walk-up Решение – външна тавичка и специализиран софтуер правят тази LC система перфектна за среда с много потребители.
 • Мобилна лаборатория – уникална възможност за надграждане, която позволява 1220 Infinity II LC да бъде поставена в мобилна лаборатория.
 • Висока разделителна способност и по-кратки анализи - оптимизираната помпа достига до 600 bar, за да можете да ползвате колони с по-малки частици.
 • По-ниски граници на определяне - използвайки детектори с честота до 80 Hz.
 • Поддържайте стабилни температури - чрез колонния термостат.
 • Високопроизводителен софтуер - изберете най-подходящия софтуер от серията OpenLAB CDS.

Сподели