Fundamentals of Atomic Spectroscopy: ICP-OES

11.10.2022 22:30

 

Описание: This series will go through the Fundamentals of Atomic Spectroscopy, with a focus on Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES).

Лектор: Ana García González, Atomic Spectroscopy Application Scientist, Agilent Technologies

Продължителност: 1 час

Дата: 11 октомври 2022, 22:30 ч. българско време

 

Изберете заглавието на уебинара от списъка и попълнете формата за регистрация в дъното на страницата >>

Слушайте записа