Омикс технологии

Тази поредица от уебинари ще обхваща теми, които са интересни за изследователите, които използват геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика. Можете да научите за съвременните аналитични разработки, които могат да Ви бъдат от полза, за да се справите с предизвикателствата, пред които сте изправени при Вашите изследвания.