Covid-19

Пандемията от COVID-19 промени начина на работа на лабораториите. Някои лаборатории бяха затворени напълно или частично, докато за други се наложи да въведат 24-часов режим на работа. Независимо в каква ситуация сте, в тази поредица от уебинари ще намерите полезна информация за ежедневната си работа.

Специалистите от Agilent ще обсъдят най-добрите практики и съвети за правилна поддръжка, включване, или ако се налага, изключване, на лабораторната апаратура. Ще бъдат обсъдени процедурите за рестартиране на системите, отстраняване на често срещани проблеми, както и как да постигнете по-висока ефективност във Вашата лаборатория.