Социална отговорност

В страница "Социална отговорност" имате възможност да изложите корпоративната социална отговорност на Вашата компания.

Примерна таблица, съдържаща прикачени файлове:

Заглавен ред
Номер 1 Сертификат 1 Прикачен файл 1
Номер 2 Сертификат 2 Прикачен файл 2
Номер 3 Сертификат 3 Прикачен файл 3

 

Сподели