Повече възможности за анализ с иновативния Agilent Cary 3500 UV-Vis

01.04.2019

Повече от един анализ. Калибриране и измерване на проби в един и същи момент. Термични анализи при по-бързи температурни програми. 

 

Agilent Cary 3500 UV-Vis позволява всичко това!