Gerstel

Gerstel е немска фирма, основана от Еберхарт Герстел Старши, която и до ден днешен се управлява от същото семейство. Фирмата предлага специализирани продукти и услуги за автоматизация и оптимизация на лабораторната работа. Продуктите им намират широко приложение в областта на метаболомиката, промишлената химия, криминалистиката, опазването на околната среда, анализа на храни и други.

 

Автоматизирана пробоподготовка за хроматография
Продукти за автоматизация
Пробоподготовка
Софтуер за оценка на данни

 

Подробна информация за всички продукти можете да намерите на техния уебсайт. Свържете се с нашите специалисти, за да намерим най-доброто решение за Вашата лаборатория.