Приложения

Biogas Analyzer Based on the Agilent 990 Micro GC

5994-1376EN, 1 November 2019
2019-12-04 Размер 902.9 KB
Преглед

4th Edition Handbook of ICP-QQQ applications

5991-2802EN, 25 June 2019
2019-09-10 7.3 MB
Преглед

Измерване на арсен във води

5991-9289EN, 1 July 2019
2019-07-12 Размер 197.4 KB
Преглед

Количествено определяне на ендогенни стероиди в чoвешки серум чрез LC/MS/MS

Количествено определяне на ендогенни стероиди в чoвешки серум чрез LC/MS/MS
2019-07-12 1.5 MB
Преглед

Цялостен подход при анализа на моноклонални антитела и техни производни от пробоподготовката до анализа на данни

Цялостен подход при анализа на моноклонални антитела и техни производни от пробоподготовката до анализа на данни
2019-07-11 3.7 MB
Преглед

Количествено определяне на хинин в напитки със спектрофлуориметър Agilent Cary Eclipse

КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИНИН В НАПИТКИ СЪС СПЕКТРОФЛУОРИМЕТЪР AGILENT CARY ECLIPSE
2019-07-05 Размер 111.9 KB
Преглед

Optical Characteristics and Thickness of 2-layered Structures

5994-0558EN, 30 November 2018
2019-06-05 Размер 714.5 KB
Преглед