Agilent Seahorse XF Analyzers

 

  XF анализаторът е първият и единствен по рода си в търговската мрежа инструмент за научни изследвания, който едновременно измерва в реално време и в живи клетки двата основни енергийни пътя на клетката: митохондриално дишане и гликолиза.
От 2007 г., когато е издаден патентът му, XF анализаторът се използва в лабораториите по света за по-бързо и по-точно получаване на измервания в реално време на клетъчно дишане, окислително фосфорилиране, подвижност и транспортни пътища. Такива измервания биха били безценни при получаване на представа за механизмите на много заболявания, включително рак, които са свързани с метаболитна дисфункция или препрограмиране.
 
  Използвайки Seahorse XF анализатори, може лесно да получим нови и важни данни от живи клетки в реално време, като по този начин осигурим по-добро разбиране на клетъчния метаболизъм и даваме възможност за нов напредък в областта на науките за живота.
 
Скорошните успехи в насочването на имунната система породиха възобновяване на усилията за по-рутинно използване на имунната система за транслационни изследвания и евентуално терапевтична намеса. Ключов фактор за успешното насочване на имунната система е контролирането както на качествените, така и на количествените аспекти на активирането на имунните клетки.
 
Тестът за активиране на XF in situ Т-клетки може да се използва за:
  • Провеждане на двойни сравнения между неактивирани и активирани клетки.
  • Оценка на различни подмножества на Т-клетки (напр. naïve T-клетки спрямо Т-клетки на паметта).
  • Сравняване на контролни клетки с тези, на които са извършени интервенции, включително генетични манипулации и лечение с лекарства, за да се идентифицират промените в кинетиката на активиране и степента на активиране на Т-клетки.

 

 

Свалете приложната бележка

Имате въпроси? Нашият екип е насреща, свържете се с нас, и ще намерим най-добрия начин да Ви помогнем.