Основи на UV/Vis спектроскопията

Тази примерна услуга е създадена през StenikCMS.

  • Консултираме клиентите относно избора на подходяща корпоративна форма за стартиране на бизнес и относно специфичните изисквания (регистрационни, лицензионни режими и др.) във връзка с дейността;
  • Изготвяме всички необходими документи за учредяване на дружества и промени в техния статут, за регистрация на клонове и търговски представителства, консорциуми и граждански дружества;

Сподели