Актуални курсове през април - Virtual Instructor-Led Trainings

Вижте списъка с актуалните Virtual Instructor-Led Trainings, които са налични за април. Кратко описание на всеки курс има на линковете по-долу.

Ако имате интерес към някой курс, свържете се с нас, за да ви съдействаме за регистрацията.

 

Курс Продължителност Дата брой TC* Език
Basic principles of ICP-MS 6 ч. 30 април 2020 600 English
ICP-MS Method Development 5 ч. 21 април 2020 500 English
ICP-MS Comprehensive Troubleshooting 6 ч. 23 април 2020 600 English
Problem solutions and tips in Liquid Chromatography 6 ч. 22 април 2020 500 English
HPLC Basics Method Development & Column Selection 6 ч. 24 април 2020 500 English
GC Basics 4 ч. 21 април 2020 350 English
GC/MS Basics 2 ч. 27 април 2020 170 English
MassHunter Qual 3 ч. 27 април 2020 250 English
MassHunter Quant 3 ч. 21 април 2020 250 English
MassHunter Quant 3 ч. 30 април 2020 250 English

* TC = Training Credit. Обменния курс на 1 TC в момента е 1,2 USD