Системна администрация

Примерна услуга създадена през StenikCMS:

  • Инсталиране и конфигуриране на Linux системи (CentOS, Ubuntu, Fedora и др. системи и виртуални машини);
  • Инсталиране и конфигуриране на Windows Servers (MSSQL, Active Directory, Firewalls и др.);
  • Файлови системи: дискове, дялове, видове файлови системи;
  • Отдалечено администриране (Remote Administration);
  • Автоматизиране на административни задачи;

Сподели