Измерване на оптични характеристики на монокристални и двуслойни структури