Течна хроматография

Agilent 1220 Infinity II LC

Достъпна, висококачествена интегрирана течнохроматографска система - първата стъпка към високата ефективност.

Agilent 1260 Infinity II LC системи

Най-широкото портфолио за течна хроматография, гарантирана надеждност, гъвкавост и производителност.

Agilent 1290 Infinity II LC

Следващото поколение UHPLC , която се превръща в еталон за максимална ефективност.