Молекулна Спектроскопия

Т.Е.А.М. ООД предлага най-доброто портфолио за молекулна спектроскопия на Agilent. Продуктовата гама се разраства - както по обхват, така и в способности. Нашите системи отговарят на всякакви аналитични нужди или бюджет и намират приложение в академичните среди, Фарма & Биофармацевтичната промишленост, клинични изследвания, енергия и химикали, опазване на околната среда, анализ на храни и селското стопанство, криминалистика,  тестване и изследване на материали, анализ на химични вещества и др.

Инфрачервена Спектроскопия

FTIR спектроскопски инструменти и консумативи

Флуоресцентна спектрофотометрия

Силно чувствителна и ефективна флуоресцентна спектрофотометрия

UV-Vis и UV-Vis-NIR Спектрофотометри

Спектрофотометрите Agilent Cary UV-Vis и UV-Vis-NIR осигуряват несравнимо представяне в редица приложения.

Раманова спектроскопия

Иновационни системи Raman Spectrosocopy за неинвазивни анализи дори и през бариера на опаковката.

LDIR Chemical Imaging

LDIR Chemical Imaging