Agilent Zorbax RRHD

Колоните ZORBAX за бързи разделяния (Rapid Resolution High Definition, RRHD) са разширение на линията на колоните ZORBAX с размери на частиците 1,8 μm. Новите колони RRHD използват подобрени процеси на пакетиране, за да постигнат стабилност до 1200 bar за употреба с течните хроматографи Agilent 1290 или други инструменти за ултра-високоефективна течна хроматография (UHPLC). Колоните RRHD 1.8 μm се предлагат в дължини от 50, 100 и 150 мм за бързи разделяния или разделяния с висока резолюция за най-сложните Ви проби.

Колоните ZORBAX RRHD се предлагат в четири фази Wide Pore 300Å за биоразделяния, включително ZORBAX RRHD дифенил. Налични са също: колони ZORBAX RRHD 300-HILIC за гликопептиден анализ, които ви позволяват да анализирате пептидни гликоформи.

  • Колони за високо налягане (1200 bar) за оптимални резултати с 1290 Infinity LC или други UHPLC инструменти.
  • 1,8 μm частици осигуряват максимална разделителна способност за най-дефинираните разделяния.
  • Предлага се в 12 фази ZORBAX, включително Eclipse Plus C18 за по-добра форма на пика, ZORBAX StableBond C18 за ниска стабилност на pH, Bonus-RP, Eclipse PAH, Eclipse Plus Фенил-хексил и Extend-C18.
  • Предлага се и в HILIC Plus.
  • Постига се същата селективност на колони ZORBAX с 3,5 и 5 μm със същата свързана фаза за съвместимост с всяка LC
  • За да сравните техническа информация и спецификации за различни фази, вижте диаграмата на спецификациите на фазите.
Bonded Phase Pore Size Surface Area pH Range Endcapped Temp limit USP Designation
ZORBAX Eclipse Plus C18 95Å 160 m2/g 2.0-9.0 Double 60 ºC L1
ZORBAX Eclipse Plus C8 95Å 160 m2/g 2.0-9.0 Double 60 ºC L7
ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 95Å 160 m2/g 2.0-9.0 Double 60 ºC L11
ZORBAX Eclipse XDB-C18 80Å 180 m2/g 2.0-9.0 Double 60 ºC L1
ZORBAX Extend-C18 80Å 180 m2/g 2.0-11.5 Double 60 ºC L1
ZORBAX Bonus RP 80Å 180 m2/g 2.0-9.0 Triple 60 ºC L60
ZORBAX StableBond SB-C18 80Å 180 m2/g 1.0-8.0* No 80 ºC L1
ZORBAX StableBond SB-C8 80Å 180 m2/g 1.0-8.0* No 80 ºC L7
ZORBAX StableBond SB-Phenyl 80Å 180 m2/g 1.0-8.0* No 80 ºC L11
ZORBAX StableBond SB-CN 80Å 180 m2/g 1.0-8.0* No 80 ºC L10
ZORBAX StableBond SB-Aq 80Å 180 m2/g 1.0-8.0* No 80 ºC  
ZORBAX Eclipse PAH 95Å 160 m2/g 2.0-8.0 No 60 ºC L1
ZORBAX HILIC Plus 95Å 160 m2/g 0.0-8.0 No 60 ºC