Единично квадруполни LC/MSD

Новият Agilent InfinityLab LC/MSD е предназначен за хроматографистът, който иска да работи по-ефективно. От основен фармацевтичен анализ до синтетична химия до рутинни приложения за тестване на храни, системата осигурява аналитично прозрение и несравнима лекота на използване.  Единично квадруполната система InfinityLab LC/MSD е идеалният партньор за вашите 1260 и 1290 Infinity II LC системи и комбинира силата на масселективната детекция с мощни и интуитивни софтуерни инструменти, за да повиши лабораторната ефективност и възвръщаемостта на инвестициите Ви.

За сравнение, моделът InfinityLab LC/MSD XT предлага най-висока производителност за количествени приложения. Сложните предизвикателства, като анализ на биомолекули и високопроизводителен скрининг са лесно адресирани с повишената чувствителност, скорост и обхвата на масите на единично квадруполната LC/MSD XT система.

InfinityLab LC/MSD & InfinityLab LC/MSD XT

 • Оптимизирайте аналитичната работа чрез интуитивно добавяне на масселективна детекция в хроматографсия софтуер OpenLAB CDS или OpenLAB CDS ChemStation Edition.
 • Опростете операцията с отворен достъп до множество потребители с MassHunter Walkup software
 • Оптимизирайте пробоподготовката и разработването на LC метод с несравнимата селективност и чувствителност Agilent InfinityLab LC/MSD XT.
 • Откривайте биомолекули, благодарение на широкия обхват на масите.
 • Get unparalleled performance and flexibility for quantitative applications with InfinityLab LC/MSD XT
 • Take full advantage of UHPLC separations with ultrafast scan speeds.
 • Use OpenLAB CDS to ensure data integrity for US FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11, and similar regulations.
 • Simplify confirmation and maximize confidence in results through library match search technology.
 • Save bench space with stackable design for Agilent 1260 and 1290 Infinity II Series.
 • Gain added flexibility to detect compounds with ESI, APPI, APCI, and multimode ion sources.
 • Achieve high mass accuracy on the Agilent InfinityLab LC/MSD System using Cerno Bioscience’s MassWorks novel MS calibration technology.

Сподели