LC/MS Инструменти

Портфолиото от инструменти за течна хроматография с маспектрометрия (LC/MS) на Agilent отвежда гъвкавостта на разделянето на HPLC на друго ниво, благодарение на чувствителността и специфичността на масспектрометрията.

Добавете лесна за използване селективна детекция на масата към вашите HPLC анализи с единичен квадруполен (SQ) LC/MSD. Постигнете количествена точност с тройно квадруполни (TQ) системи, които премахват бариерите на чувствителността и размера. Правете нецелеви анализи и вижте повече, идентифицирайте неизвестни, използвайки технологита за време на полет (TOF / Q-TOF), която осигурява едновременна точност на масата, скорост и изотопна точност. Надеждното семейство от инструменти на Agilent LC/MS осигурява широка гама от възможности и производителност за решаване на всяко предизвикателство с LC/MS анализ.

Единично квадруполни LC/MSD

Новите системи Agilent InfinityLab LC/MSD използват силата на масселективна детекция за повишаване на аналитичната увереност.