Agilent 7890B

Agilent 7890B GC е най-широко използвания газов хроматограф в света. Той разполага с точен контрол на температурата и прецизни инжекторни системи, както и мощни модули за електронни пневматични контролни (EPC), осигуряващи най-доброто време на задържане. Системата е съвместима с различни газове, като намалява разходите за хелий.

 

Колони

  • Retention Time Locking (RTL) поддържа еднакви времената на задържане между инжектиранията, между колоните, между различни инструменти и между лабораториите
  • Capillary Flow Technology (CFT) предоставя уникални възможности за конфигуриране на инструмента, като многоизмерна хроматография (GC-GC/Deans Switch), пълна дрвудименсионална газова хроматография (GCxGC) с модулация на потока, и почистване чрез обратен поток (backflush)
  • Катарометърът (TCD) с един филамент не се нуждае от референтен газ, нито от ръчна потенциометрична корекция и осигурява стабилна базова линия без дрейф
  • Пламъчно-йонизационния детектор (FID) с автоматичен обхват позволява количествено определяне от нива ppb до ‰ в едно единствено инжектиране
  • Интегрирани SCD/NCD (сяра или азот хемилуминисцентен детектор) позволява детектиране при ppb нива, екви-моларен отклик, и количествено определяне на сяра и азот дори в най-тежката матрица
  • Гъвкавост за избора на газ носител: Модул за пестене на хелийВодороден сензор и Решения за алтернативен газ носител значително намалят използваното количество хелий
  • Голяма пещ за клапани (LVO) позволява изграждането на специализирани решения за Вашия анализ и лесна поддръжка
  • Multimode inlet (MMI) комбинира възможностите за контролирано температурно изпарение с тези на инжекторите с и без разделяне на потока (S/SL)
  • Agilent инертен път на пробата осигурява най-висока чувствителност за активни съединения, от инжектора до детектора
  • До 4 инсталирани и работещи Low Thermal Mass (LTM) модули намаляват времето между отделните инжекции с бързо загряване и охлаждане на колоната

Продукти от същата категория

Agilent 7820A

Газовият хроматограф Agilent 7820A осигурява лесна употреба, както и доказана ефективност, както бихте могли да очаквате от газовите хроматографи на Agilent

Agilent Intuvo 9000

Интелигентен. Интуитивен. Иновативен. Новият Agilent Intuvo газов хроматограф използва колони със самостоятелно нагряване без нужда от подрязване, за да спестят ценно време и усилия във Вашата лаборатория.

Agilent 490 и 490-PRO MicroGC

Портативен високопроизводителен газов хроматограф, подходящ както за анализи на място, така и в лабораторията

Сподели