Газова хроматография

Газхроматографското портфолио на Agilent включва най-богатата гама от висококачествени системи за газова хроматография с и без масспектрометрия (GC & GC/MS), както и нужните за тях консумативи и поддръжка. Независимо дали имате нужда от най-гъвкавия и надежден хардуер и софтуер за Вашия сложен изследователски проект; проста, изпитана система за рутинни приложения; или бързо, издръжливо, портативно решение за измерване в реално време, ние винаги ще намерим правилния отговор на Вашите нужди.

Agilent 7820A

Газовият хроматограф Agilent 7820A осигурява лесна употреба, както и доказана ефективност, както бихте могли да очаквате от газовите хроматографи на Agilent

Agilent Intuvo 9000

Интелигентен. Интуитивен. Иновативен. Новият Agilent Intuvo газов хроматограф използва колони със самостоятелно нагряване без нужда от подрязване, за да спестят ценно време и усилия във Вашата лаборатория.

Agilent 7890B

Усъвършенствания газов хроматограф 7890B (GC) е най-широко използваната GC система в света.

Agilent 490 и 490-PRO MicroGC

Портативен високопроизводителен газов хроматограф, подходящ както за анализи на място, така и в лабораторията