F+F PD2000/FP

PD2000 е уникална система за проверка на документи, предназначена да записва изображения на паспорти при няколко светлинни вълни с цел да се провери наличието на защитни елементи или да се разкрият аномалии, които могат да означават фалшификация. Позволява проверка на място, прехвърляне на отдалечено място за проверка от експерти и създаване на база данни.
Напълно интегрираната система включва висококачествен цифров фотоапарат, многоспектрални източници на светлина и компютър с монитор с висока разделителна способност.

Функциите на PD2000/FP включват:

  • Изображения с висока разделителна способност
  • Опростена работа - инициира множество изображения при предварително зададени условия с едно кликване
  • Позволява дистанционно проучване от експерти по интернет
  • Улеснява създаването на паспортни бази данни, включително данни за MRZ

Използвайки различни дължини на вълните на осветление на системата, заедно със софтуерните инструменти за декодиране на данните от IPI и MRZ от документа, обучен експерт по документи, може да извърши цялостен преглед на функциите за защита на документи и да открие признаци на подправяне или промяна.
Софтуерът PD2000 предлага много от същите възможности, каквито са достъпни за потребителите на VSC, включително възможността за манипулиране на изображение на екрана (ротации, инверсии, баланс на цветовете и т.н.) и възможност за добавяне на пояснения към запазеното изображение.

Използвайки интегрирания инструмент за управление на база данни, PD2000 е идеалната система за създаване на база от документи с безпрецедентно качество на изображението.
С помощта на софтуерната автоматизация е лесно и бързо да се заснеме поредица от изображения под предварително зададена селекция от дължини на вълните.
Изображенията могат да се съхраняват заедно с данните, заснети от машинно четимата зона на документа и да се съхраняват локално или на споделен сървър за достъп от отдалечени потребители.

След като са заснети изображенията на документа, те могат да бъдат предавани на всяко отдалечено място, където опитен експерт по документи с подходяща система може да избере някое от изображенията, да увеличи и превърта изображението при всяко увеличение без загуба на разделителна способност за по-внимателно разглеждане.
С подходящия софтуер, експертът, който разглежда дистанционно, може да покаже въпросното изображение на документа едно до друго с това на автентичен документ, извлечен от база данни за близко сравнение.

         

Продукти от същата категория

F+F VSC8000

Вашата базова система за преглед на всички видове документи

F+F VSC80

Компактна пълнофункционална QDE система

F+F VSC80i

Интелигентна работна станция със сензорен екран