Уреди за изследване на дактилоскопски следи

Включва апратура за прявяване, подобряване, заснемане и обработка на дактилоскопични следи

DCS 5

DCS 5 е система, която помога в документирането и подобряването на дактилоскопски изображеня от заснемането до експертизата.