Бокс изолатори

Т.Е.А.М. ООД предлага портфолиото на чешкия производител Block Isolator Technology. Block Isolator Technology разработва и произвежда изолационни технологии и технологично оборудване, позволяващи гъвкава и безопасна работа с материали. Производителят предлага и персонализирани решения съгласно специфични изисквания. Бокс изолаторът осигурява висока степен на защита на персонала, работещ с опасни материали и / или защита на продуктите. Бокс изолаторите са основен компонент във фармацевтичната и медицинска индустрия.

BSC III - Бокс за биологична безопасност клас III

Лабораторен бокс изолатор, подходящ за BSL 3, за предпазване на персонала и материалите

Бокс изолатор за тестване на стерилност

Подходящ за изпитване на стерилност и защита на продукта

Генератор на пари от водорен пероксид - система за почистване

Стерилизиране на повърхността чрез патентован метод на изпаряване

Тестер за латексови ръкавици

Устройство за изпитване целостта на ръкавици