Agilent 55B FAAS

Апаратът Agilent 55B AA е самостоятелен атомно-абсорбционен спектрометър, контролиран от клавиатурата. Снабден с две лампи и автоматичен избор на лампа. 55B AA е истински двойно лъчев спектрометър, осигуряващ стабилна изходна линия. Инструментът пламъчен 55B AA спектрометър е подходящ за ръчни анализи и анализи с генериране на пара, използвайки аксесоарите Agilent VGA 77. Автоматизирани пламъчни анализи се предлагат с външен компютър за контрол и допълнителни аксесоари.

Спектрометърът Agilent 55B AA е произведен съгласно система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001

Инструментът е подходящ за употреба с пламък (стандартно снабден с горелка 100 мм) и хидирдно генериране с помощта на Agilent VGA 77.

Проектиран е за прашни, корозивни среди - напълно запечатани оптики с кварцови покрити огледала; По поръчка, има възможност от продухване с въздух за прочистване на средата във  вътрешността на инструмента, за да изключи корозивните изпарения.

Здрав, LCD екран и специализираната клавиатура отговарят на строгите лабораторни условия - за разлика от екраните чувствителни на допир екран, които са предразположен към преждевременна повреда.

Бърза и лесна работа - Напълно автоматизиран избор на дължина на вълната и изборът на процеп елиминарт сложните процедури за привеждане на апарата в съответствие. Работи с две позиции на лампата т.е., може да измервате и да загрявате лампата за следващия елемент, като запазвате времето за настройка.

Лесна поддръжка на лампите – работи с четири лампи едновременно. Лампата е достъпна за лесно регулиране или подмяна, без да е необходимо да се свалят капачките на инструментите.

С възможност за разширение на функциите и надграждане - добавяне на външен компютър и софтуер на SpectrAA Worksheet за надграждане на 55B AA към компютърно управляван пламък или пещ за автоматизирани многоелементни анализи.

Съвместим с пълната гама аксесоари от АА, включително автоматичния пробоотбор на пламъка SPS 4.

Agilent 55B Atomic Absorption Spectrometer

The Agilent 55B AA instrument is rugged and reliable, making it ideal for remote sites requiring a simple, standalone AA that doesn’t compromise on performance.

Atomic Spectroscopy Portfolio Brochure

An overview of Agilent's atomic spectroscopy portfolio, including AAS, MP-AES, ICP-AES, ICP-MS and ICP-QQQ.

Flame Atomic Absorption Spectroscopy Method Development ePrimer

This easy-reference e-Primer helps you set up instrumentation and operating conditions for more than 60 elements, with tips for optimal performance.

Продукти от същата категория

Agilent 240 FS AAS

Agilent 240FS системата пoддържа опцията „Fast Sequential”, която позволява множество елементи да бъдат анализирани в бърза последователност, в едно измерване. Системата разполага с автоматичен избор на лампи, програмируемо управление на газовите потоци и D2 корекция на фона.

Agilent 280FS AAS

280 Fast Sequential AA има възможност за работа с 8 лампи за по-висока производителност и намалени експлоатационни разходи

Agilent 240 Zeeman AA

240 Zeeman AA предлага висока чувствителност и доказани граници за откриване на ниво на следи с 4 позиции на лампата