Agilent AA Duo

AA Duo е единственият в света атомно-абсорбционен спектрометър с истинска едновременна работа на пламъчна и графитна пещ. Agilent AA Duo осигурява едновременна работа на два постоянно монтирани атомизатора от един централен компютър. Работата е по-гъвкава, времето за настройка и смяна се елиминират, а едновременната работа удвоява вашата производителност.

Agilent AA Duo системата е конфигурирана за едновременна работа напламъчен спектрометър и съдържащ графитна пещ спектрометър с корекция на Зееман. Разполага с автоматичен избор на лампа и има програмируемо управление на газа. Автоматично задаване на дължината на вълната и ширината на входния процеп. Z АА е снабден с захранване за Ултра лампи с висок интензитет.

 

Изтегли Продуктова брошура и еКНИГА с методи за анализ 

Agilent 200 Series Atomic Absorption Spectrometers

Agilent Atomic Absorption Spectrometers deliver high performance that analysts require while being equally at home in routine labs where reliabiltiy is vital.

Flame Atomic Absorption Spectroscopy Method Development ePrimer

This easy-reference e-Primer helps you set up instrumentation and operating conditions for more than 60 elements, with tips for optimal performance.

 

Продукти от същата категория

Agilent 55B FAAS

Атомно-Абсорбционен Спектрометър Agilent 55B AA

Agilent 240 FS AAS

Agilent 240FS системата пoддържа опцията „Fast Sequential”, която позволява множество елементи да бъдат анализирани в бърза последователност, в едно измерване. Системата разполага с автоматичен избор на лампи, програмируемо управление на газовите потоци и D2 корекция на фона.

Agilent 280FS AAS

280 Fast Sequential AA има възможност за работа с 8 лампи за по-висока производителност и намалени експлоатационни разходи