Agilent ZORBAX Rx

Колоните ZORBAX Rx са направени от чисти порьозни силика микросфери и са оптимизирани за анализи с висока производителност. Rx-C18 се препоръчва за алтернативна селективност при ниско рН спрямо Eclipse XDB-C18 и StableBond SB-C18. С ниска киселинност и метално съдържание, Rx-SIL са идеални за разделяне на полярните съединения при права фаза, които показват слаба симетрия на пика при по-кисели силика частици. Rx-SIL е по-силен от другите видове силика частици и е по-малко кисел от ZORBAX-SIL.

Колоните Rx се предлагат с размери на частиците 1,8 и 5 μm за високоскоростни, с висока разделителна способност и аналитични разделяния.

  • Изработени от порьзни силика микросфери с висока чистота (> 99.995%)
  • Предлага се с размери на частиците 1,8 и 5 μm
  • По-силни от по-старите типове силика частици
  • По-малко кисели от ZORBAX SIL, по-ниско съдържание на метал
  • Ниска киселинност и ниско съдържание на метал правят Rx-SIL идеален за разделяне на полярните съединения в права фаза, които показват лоша симетрия на пиковете при по-кисели силика частици
  • Rx-SIL е полезен за много хидрофилни съединения с високо органични подвижни фази в HILIC режим
  • Rx-C18 се препоръчва за алтернативна селективност при ниско рН спрямо Eclipse Plus C18, Eclipse XDB-C18 и StableBond SB-C18; за приложения с по-висока температура се препоръчва StableBond
  • Rx-C18 по-виско натоварване с въглеод от колоните SB-C18 (12% спрямо 10%)
  • Висока стабилност и добра форма на пиковете за приложения с ниско рН (до рН 8)