Agilent ZORBAX PrepHT

Оптимизираните ZORBAX фази вече са достъпни в подготвителни размери като PrepHT колони. Тези колони са с диаметър 21,2 mm и по-голям с 5 µm и 7 µm частици, за да осигурят висока разделителна способност. Те също се предлагат в различни дължини, за да позволят оптимална разделителна способност и скорост на анализите. При препаративната хроматография е важно да се получи висока чистота и високо възстановяване заедно с висока производителност. Колоните Agilent ZORBAX PrepHT имат широк спектър на селективност за постигане на тези цели.

  • Лесно оразмеряване от аналитична до препаративна скала със ZORBAX фази
  • Бързи препаративни разделяния, до 2000 mg
  • 5 до 7 μm частици за висока ефективност и висок добив
  • Лесно монтиране на пръстеновидни уплътнения до 5000 psi / 350 bar
  • Използвайте, за да поддържате селективността на аналитичната фаза при препаративните разделяния