Agilent ZORBAX NH2

ZORBAX NH2 може да се използва за съединения с права фаза и слаб обмен на аниони и може да отдели витамини, въглехидрати и захари в режим за обратна фаза. NH2 се състои от фаза пропил-амино силан, свързана с ZORBAX SIL. За хроматография с права фаза, продуктовата линия ZORBAX предлага избор от свързани и несвързани силика пълнежи.

  • Фаза амино-пропил силан, свързана с ZORBAX SIL
  • Прилага се при права фаза и слаб обмен на аниони, и за обратна фаза при HPLC за полярни съединения
  • Витамини A и D се разделят в режим права фаза
  • Въглехидрати и захари се разделят в режим обратна фаза
  • За да сравните техническа информация и спецификации за различни фази, вижте диаграмата на спецификациите на фазите