Agilent ZORBAX Extend-C18

Колоните Extend-C18 включват уникален патентован бидентатен силан, комбиниран с процес на двойно деактивиране на повърхността, който предпазва силика частиците от разтваряне при високо рН - до рН 11.5. Колоните се прилагат най-добре за разделяне на съединения, които са или (1) базисни и имат малко или никакво задържане при ниски или междинни рН, (2) по-стабилни или по-разтворими при високо рН, или (3) основни и показват лоша форма на пика при ниско или средно рН.

  • Висока ефективност и дълъг живот при високо рН - до рН 11.5
  • Уникалното бидентатно свързване и двойното деактивиране осигуряват висока рН стабилност
  • По-голяма ефективност и по-добра форма на пика от колоните на полимерна основа
  • Подобряване на задържането, разделителната способност и формата на пиковете на основните съединения
  • Висока чувствителност за LC/MS разделяния на пептиди и протеини
  • За да сравните техническа информация и спецификации за различни фази, вижте диаграмата на спецификациите на фазите.