Agilent ZORBAX Eclipse аминокиселинен анализ

ZORBAX Eclipse AAA високоефективна HPLC колона бързо отделя аминокиселини след актуализиран и подобрен протокол за използване с Agilent 1100 HPLC. Общият анализ от инжектиране към инжектиране може да се постигне само за 14 min (10 min време за анализ) на късата, 7,5 cm колона и 24 min (16 min време за анализ) на дължина на колоната 15 cm. Изключителна чувствителност (5 - 50 pmol с DAD, FLD) и надеждност се постигат при използване на двете OPA и FMOC дериватизационни фази в една напълно автоматизирана процедура с помощта на Agilent 1100 HPLC. Колоните Eclipse AAA се използват за бърз анализ с висока резолюция на 24 аминокиселини. Eclipse AAA е тествана за анализ на аминокиселини (ААА). Eclipse AAA използва добре познати OPA и FMOC дериватизационни техники.

  • Бърз анализ с висока резолюция на 24 аминокиселини
  • Тестван за анализ на аминокиселини
  • Използва добре познати OPA и FMOC предколонни дериватизационни техники
  • Лесно се автоматизира, като се използва подробен онлайн протокол за дериватизация, наличен за използване с аутосемплер Agilent 1100/1200