Agilent ZORBAX Bonus-RP

Колоните Bonus-RP осигуряват уникална селективност и приложимост за средно рН с вградена амидна връзка в С14-алкиловата верига. При pH 7 Bonus-RP осигурява отлична форма на пиковете дори за най-предизвикателните основни съединения. Бонус-RP са защитени от хидролиза при ниско рН, като се използват същите пространствено защитени обемисти странични вериги като StableBond, и също така са тройно деактивирани за свеждане до минимум на взаимодействията на силанола и подобряване на стабилността при средно рН. Bonus-RP може да се използва без разпадане на фазата в 100% водна подвижна фаза.

  • Отлична форма на пиковете за трудни основни съединения при ниско и средно рН
  • Уникална селективност при свързана фаза за обратно фазови разделяния
  • Нова технология за свързване с вградена полярна група и стерична защита
  • Използва се в 100% водна подвижна фаза