Agilent ZORBAX 300Extend-C18

ZORBAX 300Extend-C18 е HPLC колона с широки пори за високоефективно разделяне на пептиди, полипептиди и малки протеини от рН 2-11,5. Колоните Extend-C18 и 300Extend-C18 включват уникален патентован бидентатен силан, комбиниран с процес на двойно деактивиране, който предпазва силика частиците от разтваряне при високо pH. При високо pH, задържането и селективността на пептидите може да се промени драстично в резултат на промените в заряда на аминокиселините.

С 300Extend C18 е постигнат отличен аналитичен добив на хидрофобни полипептиди при високо рН. Освен това, чувствителността на LC / MS за пептиди може също да бъде подобрена при високо pH, като се използва подвижна фаза на амониев хидроксид. Тези условия позволяват да се открият йони както при режим на  положителни йони, така и на отрицателни, заедно с 300Extend-C18. ZORBAX 300Extend-C18 е надеждна колона и е много подходяща за LC/MS с подвижна фаза амониев хидроксид.