Agilent Реагенти зa VGA 77

Реагенти за работа с VGA 76/77. Генерирането на летливите метални хидриди използва натриев борохидрид като редуциращо средство.