Agilent абсорбционни клетки за VGA 77

Поток през клетка за абсорбция на живак и хидрид за аксесоар за генериране на пари (VGA 77).

Кварцовата абсорбционна клетка с Т-образен край се използва при определяне на хидрид-формиращи елементи. Малкият вътрешен обем осигурява по-равномерно нагряване и по-ефективна пулверизация. Затворената клетка, през която минава потокът осигурява повече прецизност и чуствителност за определяне на студени живачни пари, а входа и изхода в краищата на клетката улесняват събирането на живачни пари.