Agilent VF-DA

Agilent J&W VF-DA е уникална колона с гарантирано нисък блийд за криминалистични тестове за потвърждаване на наркотици. Колоната има висок аналитичен добив на микроелементи и отлична устойчивост на директни инжекции с метанол. Тестовете за наркотици в областта на криминалистиката се правят в най-различни матрици. В урина, повечето общи скрининги се извършват с помощта на пълно сканиране GC/MS (El). Тъй като блийда на колоните може да повлияе отрицателно на границите на откриване в режим на пълно сканиране, изключително ниския блийд на колоните VF-DA е от критично значение. Ниския блийд осигурява намалени граници на откриване, подобрена точност и по-чист детектор. За употреба в криминалистиката.

  • Проектирани за криминалистични тестове за потвърждаване на наркотици
  • Висок аналитичен добив за анализ на следови количества и отлична устойчивост на директни инжекции с метанол
  • Ултра нисък блийд
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.