Agilent VF-624ms

Agilent J&W VF-624ms е предназначена за анализ на разтворители, съгласно EPA методи 524, 624 и 8260, както и U.S.P 467.

  • VF-624ms е предназначена за анализ на разтворители, съгласно EPA Методи 524, 624 и 8260, както и USP 467
  • VF-1301ms тънкослойно покритие с ултра-нисък блийд има подобна селективност на 624 и е подходяща за полулетливи органични разтворители, както и за ПХБ и пестициди
  • Повишена селективност за USP 467 елиминира ко-елуирането на бензен и 1,2-дихлороетан
  • Средна полярност
  • Нисък блийд
  • Колони с вътрешен диаметър 0.15 mm за високоефективни GC и GC/MS анализи
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: AT-624, Rxi-624 Sil MS, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, ZB-624