Agilent VF-35ms

Agilent J&W VF-35ms е колона със средна полярност, която е идеалният избор за екологични и химически анализи на следови количества и като колона за потвърждение. VF-35ms е високо устойчива колона с нисък блийд и програмируема максимална температура от 360°C.

  • Стабилизиран арилен-модифициран еквивалент на 35% фенилметилова фаза
  • Идеална за потвърдителни анализи с две колони
  • Колона със свръхнисък блийд и висока устойчивост с програмируема максимална температура от 360°C
  • Колона за средна полярност, идеална за анализ на следови количества при екологични и химични анализи
  • Колони с вътрешен диаметър 0.15 mm за високоефективни GC и GC / MS анализи
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

 


Подобни фази: Rtx-35, Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht