Agilent VF-23ms

Agilent J&W VF-23ms е полярна колосна със силно заместена цианопропил фаза с нисък блийд. Колоната се отличава с уникална комбинация от полярност и нисък блийд за по-точен анализ на полярни аналити. Повишената стабилизация на VF-23ms позволява инжектиране без разделяне на пробата, промиване на колоната и употреба при температури до 260°C. В сравнение с други фази от тип 23ms, това разширява обхвата на възможните приложения, като дава възможност за анализ на съединения с по-високо молекулно тегло.

  • Полярна и силно заместена цианопропил фаза с нисък блийд
  • Проектирана за точен анализ на полярни аналити
  • 100% свързаната фаза позволява промиването на колоната, което удължава живота й
  • Работна температура до 260°C
  • Разширен обхват на приложение на колоните за съединения с по-високо молекулно тегло
  • Колони с вътрешен диаметър 0.15 mm за високоефективни GC и GC/MS анализи
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: SP-2330, Rtx-2330, 007-23, AT-Silar, BPX-70, SP-2340