Agilent VF-200ms

Agilent J&W VF-200ms е проектирана с уникална селективност за съединения, богати на дипол-диполни взаимодействия, резултат от електрофилната природа на трифлуоропропиловата неподвижна фаза. VF-200ms е особено подходяща за съединения с висок диполен момент като кетони, алдехиди, нитро- или хлоросъдържащи съединения, PAHs, ненаситени съединения, силани и CFCs. VF-200ms предлага изключителна повърхностна деактивация и по този начин симетрични пикови форми. Високата инертност на колоната води до по-точна идентификация на пиковете и надежден анализ. VF-200ms трифлуоропропиловата фаза има много висока температурна стабилност и може да се използва рутинно до 350°C.

  • Трифлуоропропиловата фаза има много висока температурна стабилност и може да се използва рутинно до 350°С
  • Напълно подходяща за анализи на кетони, алдехиди, нитро- или хлоросъдържащи съединения, PAHs, ненаситени съединения, силани и CFCs
  • Оптимизирано деактивиране за симетрична форма на пика
  • Ултра-нисък блийд за анализ на следови количества
  • Колони с вътрешен диаметър 0.15 mm за високоефективни GC и GC/MS анализи
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.