Agilent VF-1701 Pesticides

Agilent J&W VF-1701 Pesticides е специално проектирана за определяне на следите от остатъчни пестициди. Всяка колона се тества индивидуално преди доставка с ключови пестициди, включително ендрин и алдрин, което гарантира оптимална производителност и цялост на резултатите. Колоните са силно инертни, за да могат да определят следи от пестициди и следователно осигуряват по-добри граници на откриване. Анализите в изключително ниски концентрации са лесни, независимо дали методът изисква ECD или MS детекция. Колоните VF-Pesticides се възползват от технологията за ултра нисък блийд за подобряване на чувствителността.

  • Специално проектирани за определяне на следите от остатъчни пестициди
  • Колоните се тестват индивидуално с ключови пестициди, включително ендрин и алдрин
  • Силно инертни за подобрени граници на откриване за определяне на пестициди в следови количества 
  • Доказана производителност с ECD или MS детекция
  • Ултра нисък блийд за подобряване на чувствителността
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.