Agilent консумативи за вакуумни помпи за LC/MS

За да се осигурят най-високите нива на точност и производителност на LC/MS системите на Agilent, се предлагат редица консумативи за вакуумни помпи. Предлаганите консумативи включват консумативи за форлайн помпа, като комплекти филтри за маслени изпарения, филтри за картриджи, адаптери за изпускателени тръби и скоби за маркучи. Предлага се също масло за форлайн и ротационни помпи, както и резервни тавички за масло. Могат да се осигурят и допълнителни консумативи и тръби. Всички вакуумни компоненти и резервни части от Agilent са произведени спрямо високи изисквания за качество.